NORRES AERATION SYSTEMS EXPAND THE PRODUCT RANGE

created on

NORRES AERATION SYSTEMS EXPAND THE PRODUCT RANGEThe NORRES Group has expanded its range of aeration systems. In addition to polyurethane diffusers and membranes, the portfolio now also includes a diffuser and a membrane made from EDPM: PRO2AIR® EPDM 610 and PRO2AIR® EPDM 625.

 

PRO2AIR® EPDM 610 and PRO2AIR® EPDM 625 – The innovations

 

The NORRES Group has expanded its portfolio of aeration systems with new products and new materials. A membrane and a diffuser made from EPDM are now also available: the PRO2AIR® EPDM 610 membrane tube diffuser and the PRO2AIR® EPDM 625 membrane diffuser tube. The membrane has a wall thickness of 1.8 mm. PRO2AIR® EPDM 610 and PRO2AIR® EPDM 625 are used in industrial and municipal wastewater treatment plants as well as for pressure diffusion with fine bubbles, oxygen input for nitrification in activation basins and continuous or intermittent aeration. Other applications include oxygen input and circulation in fixed-bed and bioreactors, thorough mixing of activation basins, sand trap louvre aeration, renaturation of lakes and rivers, aquacultures and fish farming.
Both PRO2AIR® EPDM 610 and PRO2AIR® EPDM 625 are very user friendly – both products can be fitted quickly and easily. They provide very good resistance to industrial and municipal wastewater in accordance with the latest version of the DWA-M 115 Advisory Leaflet and also conform to RoHS guidelines. The very low pressure loss represents an important product benefit leading to optimal efficiency. PRO2AIR® EPDM 610 and PRO2AIR® EPDM 625 are designed for temperatures from 0°C to 85°C as well as for the following operating range: normal operation 6 to 8, minimum 2, maximum 12 and purge operation 15 Nm³/h (h*maer.)

NORRES-koncernen har udvidet sit udvalg af luftningssystemer. Ud over polyurethandiffusorer og -membraner inkluderer porteføljen nu også en diffusor og en membran lavet af EDPM: PRO2AIR® EPDM 610 og PRO2AIR® EPDM 625.

PRO2AIR® EPDM 610 og PRO2AIR® EPDM 625 - Innovationerne

NORRES-koncernen har udvidet sin portefølje af luftningssystemer med nye produkter og nye materialer. En membran og en diffusor fremstillet af EPDM er nu også tilgængelig: PRO2AIR® EPDM 610 membranrørs diffusor og PRO2AIR® EPDM 625 membran diffusor rør. Membranen har en vægtykkelse på 1,8 mm. PRO2AIR® EPDM 610 og PRO2AIR® EPDM 625 bruges i industrielle og kommunale spildevandsanlæg samt til trykdiffusion med fine bobler, iltindgang til nitrifikation i aktiveringsbassiner og kontinuerlig eller periodisk luftning. Andre anvendelser inkluderer iltindføring og cirkulation i fast-bed og bioreaktorer, grundig blanding af aktiveringsbassiner, luftudluftning af sandfang, renaturering af søer og floder, akvakulturer og fiskeopdræt.
Både PRO2AIR® EPDM 610 og PRO2AIR® EPDM 625 er meget brugervenlige - begge produkter kan monteres hurtigt og nemt. De giver en meget god modstand mod industrielt og kommunalt spildevand i overensstemmelse med den nyeste version af DWA-M 115 vejledningen og overholder også RoHS-retningslinjerne. Det meget lave tryktab repræsenterer en vigtig produktfordel, der fører til optimal effektivitet. PRO2AIR® EPDM 610 og PRO2AIR® EPDM 625 er designet til temperaturer fra 0 ° C til 85 ° C såvel som til følgende driftsområde: normal drift 6 til 8, minimum 2, maksimal 12 og rensningsdrift 15 Nm³ / h (h * Maer.)


No comment(s)
Write your comments